CODI DE CONDUCTA

Poliplans és un grup privat de persones en no monogàmies ètiques/o interessats en elles i la membresía és a discreció de les facilitadores.

Poliplans és un grup cooperatiu que té com a objectiu organitzar activitats, propostes entre totes les membres, per conèixer-nos i crear comunitat.

Poliplans no és un grup de debat, al xat general es parla exclusivament de tot allò relacionat amb els Poliplans. ens agradaria mantenir els debats sobre ENM en persona, o en altres dels molts grups dels que som parts. Això també inclou memes, enllaços d’instragram/facebook, etc.

Aquest codi de conducta s’aplica a tots els esdeveniments de Poliplans organitzats així com a la comunicació entre membres dins del grup de Telegram.

Com a membre de Poliplans, acceptes seguir aquest codi de conducta.

Si aquest codi de conducta no s’alinea amb les raons per unir-te a Poliplans, ets lliure d’abandonar el grup en qualsevol moment.

L’incompliment del mateix pot generar l’expulsió del grup (decisió a discreció de les administradores).

Els idiomes principals del grup son català i castellà, pots parlar també amb anglés. 

¿QUÈ ÉS UN POLIPLAN?

– Qualsevol activitat organitzada a propòsit per reunir els membres del grup, que ens ajudi a crear comunitat, ens permeti connectar i conèixer-nos i amb finalitat preferentment no lucrativa. Ex: Birres, apats, sortir a la muntanya, sortir a ballar, xerrades, presentacions llibres, festes, etc

– Es pot aporfitar un esdeveniment organitzat per una tercera part, per donar lloc a un Poliplan. Ex: concert on abans quedem per fer unes birres.  

¿COM PROPOSO UN POLIPLAN?

– Escriu al canal General el Poliplan que proposes. Cal que la persona facilitadora participi en el mateix, indiqui día, lloc, hora i info rellevant.

– Fes servir la següent plantilla:

Poliplan#                     

Facilitadora:

Día: 

Hora:

Lloc: 

Link:

Accessibilitat:

Notes: si cal confirmar abans d’una data x fer reserva restaurant, etc

– Fes una enquesta per saber qui s’apunta, qui potser, si la gent està interessada en el tipus de poliplan però la data va malament, o si no està interessada.

– Publica-ho al canal General.

– Posteriorment, les administradores el fixarem 📌 al canal Poliplans junt amb l’enquesta 📊.

– Al canal de Poliplans no obrim debats si us plau.

-Si és un Poliplan amb molta afluència obrirem grup exclussiu per les participants per tractar tot allò referent al mateix.

¿QUÈ NO ÉS UN POLIPLAN PERÒ PUC ANUNCIAR AL GRUP?

– Qualsevol esdeveniment/activitat organitzada per persones en ENM´s o no i que es gestionin fora d’aquest grup. Sentiu-vos lliures per compartir-ho.

Només es poden pujar un cop al canal General, no anar postejant continuament.

¿COM PUC PROPOSAR UNA NOVA MEMBRE AL GRUP?                                 Tota persona que vulgui formar part del grup Poliplans haurà d’omplir un formulari de “pre-admissió” que hem penjat al web: www.poliplans.com

Preguem q us en feu responsables dels vostres “apadrinats”🙏. Alineats amb les NME’s, respectuosos,no invassius, etc.

ET DEMANEM:

1. Ser educada, inclusiva, respectuosa amb les altres membres.

2. Informar de comportaments problemàtics en qualsevol Popliplan a les Administradores si es veuen afectades per ells o per prendre’n consciència.

3. Mantenir privat el contingut de les converses. Si vols compartir aquestes converses amb persones que no hi estaven involucrades, demanar el consentiment de totes les parts.

4. Participació activa al grup. Aquelles integrants que no participin de cap Poliplan en el període de 6 mesos, seran eliminades del grup.

NO TOLEREM:

1. Que utilitzis POLIPLANS com una app de cites. No obris privats per primera vegada sense comprovar les preferències de la persona al grup de presentacions. Si la persona no té fitxa de Presentació, heu de demanar el seu consentiment per enviar-li un MD (missatge directe) al canal General del grup.

2. Prendre fotografies o enregistraments de qualsevol persona sense previ consentiment explícit durant els esdeveniments; ja sigui en persona o en línia.

4. Compartir qualsevol història amb informació d’identificació personal (nom, nacionalitat, orientació sexual,etc., així com dades de contacte, etc.) sense consentiment explícit.

Koala es el nom clau que has de posar al formulari.

Disclaimer:

– Aquest grup no és un espai segur. No podem garantir la confidencialitat de tota aquella informació i/o imatges publicades.

-Tot i que les administradores vetllarem per mantenir el grup i els Poliplans lliures de comportaments inapropiats, la responsabilitat recau en cada persona i l’ús de la informació que se’n faci.


Poliplans es un grupo privado de personas en no monogamias éticas/o interesados en ellas y cuya membresía está a discreción de las facilitadoras,

Poliplans es un grupo cooperativo que tiene como objetivo organizar actividades, propuestas entre todos sus miembros, para conocernos y crear comunidad.

Poliplans no es un grupo de debate, en el chat general se habla exclusivamente de todo lo relacionado con los Poliplans. nos gustaría mantener los debates sobre ENM en persona, o en otros de los muchos grupos de los que somos parte. Esto también incluye memes, enlaces de instragram/facebook, etc.

Este código de conducta se aplica a todos los eventos de Poliplans organizados así como a la comunicación entre miembros dentro del grupo de Telegram.

Como miembro de Poliplans, aceptas seguir este código de conducta.

Si este código de conducta no se alinea con las razones para unirte a Poliplans, eres libre de abandonar al grupo en cualquier momento.

El incumplimiento del mismo puede generar la expulsión del grupo (decisión a discreción de las admins).

Los principales idiomas del grupo son catalán y castellano, puedes hablar también en inglés.

¿QUÉ ES UN POLIPLAN?

– Cualquier actividad organizada a propósito para reunir a los miembros del grupo, que nos ayude a crear comunidad, nos permita conectar y conocernos y con finalidad preferentemente no lucrativa. Ej: birras, comidas, salir a la montaña, salir a bailar, charlas, presentaciones libros, fiestas, etc

– Se puede aprovechar un evento organizado por una tercera parte, para dar lugar a un Poliplan. Ej: concierto donde antes quedamos para hacer unas birras.

¿CÓMO PROPONGO UN POLIPLAN?

– Escribe en el canal General el Poliplan que propones. Es necesario que la persona facilitadora participe en el mismo, indique día, lugar, hora e info relevante.

– Utiliza la siguiente plantilla:

Poliplan#

Facilitadora:

Día:

Hora:

Lugar:

Link:

Accesibilidad:

Notas: si es necesario confirmar antes de una fecha para reservar restaurante, etc

– Haz una encuesta para saber quién se apunta, quién quizás, si la gente está interesada en el tipo de poliplano pero la fecha va mal, o si no está interesada.

– Posteriormente, las administradoras lo fijaremos 📌 en el canal Poliplans junto con la encuesta 📊.

– En el canal de Poliplans no abrimos debates por favor.

-Si es un Poliplan con mucha afluencia abriremos grupo exclusivo para las participantes para tratar todo lo referente al mismo.

¿QUÉ NO ES UN POLIPLAN PERO PUEDO ANUNCIAR AL GRUPO?

– Cualquier evento/actividad organizada por personas en ENM´s o no y que se gestionen fuera de este grupo. Siéntete libre para compartirlo.         Solo se pueden subir una vez al canal general, no ir posteando continuamente.              

¿CÓMO PUEDO PROPONER UNA NUEVA MIEMBRO AL GRUPO? Toda persona que quiera formar parte del grupo Poliplans deberá rellenar un formulatio de haurà  “pre-admisión” que hemos colgado en la web : www.poliplans.com            

Rogamos os hagáis responsables de vuestras «apadrinadas» ”🙏. Alineadas con las NME’s, respetuosas,no invasivas, etc.

TE PEDIMOS:

1. Ser educada, inclusiva, respetuosa con los demás miembros.

2. Informar de comportamientos problemáticos en cualquier Popliplan a las Administradoras si se ven afectadas por ellos o para tomar conciencia.

3. Mantener privado el contenido de las conversaciones. Si quieres compartir estas conversaciones con personas que no estaban involucradas, pedir el consentimiento de todas las partes.

4. Participación activa en el grupo. Aquellas integrantes que no participen de ningún Poliplan en el período de 6 meses, serán eliminadas del grupo.                            

NO TOLERAMOS:

1. Que utilices Poliplans como una app de citas. No abras privados por primera vez sin comprobar las preferencias de la persona en el grupo de presentaciones. Si la persona no tiene ficha de Presentación, se debe pedir su consentimiento para enviarle un MD (mensaje directo) en el canal General del grupo.

2. Tomar fotografías o grabaciones de cualquier persona sin previo consentimiento explícito durante los eventos; ya sea en persona o online.

4. Compartir cualquier historia con información de identificación personal (nombre, nacionalidad, orientación sexual, etc., así como datos de contacto, etc.) sin consentimiento explícito.

Koala es el nombre clave que has de poner en el formulario.

Disclaimer:

– Este grupo no es un espacio seguro. No podemos garantizar la confidencialidad de toda la información y/o imágenes publicadas.

-Aunque las administradoras velaremos por mantener el grupo y los Poliplanes libres de comportamientos inapropiados, la responsabilidad recae en cada persona y el uso de la información que se haga.